Смеси

Алебастр (1кг)

 • Артикул: 4841
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  17,80 руб.
 • Кол-во:

Гипс строительный (2кг)

 • Артикул: 3668
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  35,80 руб.
 • Кол-во:

Каустическая сода (0,5кг)

 • Артикул: 3717
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  57,90 руб.
 • Кол-во:

Мел МТД-2 (1кг)

 • Артикул: 4176
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  17,60 руб.
 • Кол-во:

Мел МТД-2 (2кг)

 • Артикул: 4556
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  34,50 руб.
 • Кол-во:

Мука известковая (2кг)

 • Артикул: 4298
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  39,00 руб.
 • Кол-во:

Мука известковая (3кг)

 • Артикул: 4299
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  59,40 руб.
 • Кол-во:

Паста известковая (1кг)

 • Артикул: 3805
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  16,40 руб.
 • Кол-во:

Паста известковая (2кг)

 • Артикул: 3667
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  30,60 руб.
 • Кол-во:

Паста известковая (5кг)

 • Артикул: 3806
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  75,40 руб.
 • Кол-во:

Печная смесь (2.2кг)

 • Артикул: 3669
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  47,90 руб.
 • Кол-во:

Супершпатлевка (1кг)

 • Артикул: 5365
 • Еденица измерения: шт.
Новинка
Супершпатлевка (1кг)
 • Цена:
  17,80 руб.
 • Кол-во:

Супершпатлёвка (3кг)

 • Артикул: 3718
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  50,70 руб.
 • Кол-во:

Хлорная известь (0,6кг)

 • Артикул: 3673
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  84,50 руб.
 • Кол-во:

Цемент М-400 (1кг)

 • Артикул: 3716
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  13,70 руб.
 • Кол-во:

Цемент М-400 (3кг)

 • Артикул: 3672
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  39,00 руб.
 • Кол-во:

Шпакрил - С (1кг)

 • Артикул: 3670
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  18,90 руб.
 • Кол-во:

Шпакрил - С (3кг)

 • Артикул: 3671
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  54,60 руб.
 • Кол-во:

Штукатурная смесь (1кг)

 • Артикул: 3714
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  13,70 руб.
 • Кол-во:

Штукатурная смесь (5кг)

 • Артикул: 3715
 • Еденица измерения: шт.
 • Цена:
  62,40 руб.
 • Кол-во: